Phù Ninh duy trì tốt lễ chào cờ và hát quốc ca hàng tháng
  • Cập nhật: 05/03/2019
  • Lượt xem: 34935 lượt xem

Chào cờ và hát quốc ca hàng tháng là một nội dung sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc và mỗi cán bộ, công chức tự tu dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm của cá nhân với công việc với nhân dân.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Phù Ninh đã duy trì tốt việc mỗi tháng tổ chức chào cờ và hát quốc ca vào sáng thứ hai của tuần đầu tháng, Việc tổ chức chào cờ thường xuyên đã tạo nên một khí thế mới, tinh thần làm việc mới để mỗi cán bộ công chức làm việc hiệu quả hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Một số hình ảnh lễ chào cờ tại UBND huyện Phù Ninh:

Anh Thư - Quang Thái