Đảng bộ xã Liên Hoa 70 năm xây dựng và trưởng thành (05/3/1949 - 05/3/2019)
  • Cập nhật: 25/02/2019
  • Lượt xem: 31323 lượt xem

(Phù Ninh) - Cách đây tròn 70 năm, ngày 05/3/1949, Chi bộ Đảng xã Hoa Lư - tiền thân của Đảng bộ xã Liên Hoa được thành lập, đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chặng đường phát triển của địa phương

(Phù Ninh) - Cách đây tròn 70 năm, ngày 05/3/1949, Chi bộ Đảng xã Hoa Lư - tiền thân của Đảng bộ xã Liên Hoa được thành lập, đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chặng đường phát triển của địa phương. 70 năm qua, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, Đảng bộ xã Liên Hoa luôn phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, năng động, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, góp phần tô thắm truyền thống của quê hương.

Ngay sau khi thành lập, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Đảng bộ luôn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố và giữ vững An ninh - Quốc phòng, tạo cơ sở và là căn cứ tin cậy của Đảng và Nhà nước. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, Liên Hoa luôn là nơi sơ tán an toàn của nhiều cơ quan, đơn vị như Ban cán sự Đảng Tỉnh ủy Phú Thọ, viện Quân y 109; nhà máy in Tiến bộ, các đơn vị quân đội và một số cơ quan, kho tàng khác của Tỉnh và Nhà nước. Kết thúc 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, 44 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh; 42 đồng chí thương, bệnh binh đã để lại một phần xương, máu và tuổi thanh xuân của mình nơi chiến trường, nhiều đồng chí trên người còn mang những di chứng nặng nề của chất độc hóa học da cam/điôxin. Với những thành tích đóng góp trong kháng chiến, Đảng bộ và Nhân dân Liên Hoa được Đảng - Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Pháp, hàng trăm Huân, Huy chương kháng chiến các loại; nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen và các danh hiệu khác. 07 bà mẹ được nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát huy truyền thống cách mạng, trong công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân Liên Hoa không ngừng phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nội lực của địa phương.Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ một xã độc canh cây lúa, Liên Hoa đã từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; trú trọng phát triển ngành nghề dịch vụ, mạnh dạn áp dụng trồng cây ngô đông trên đất lầy thụt, mở rộng diện tích cây chè, cây nguyện liệu giấy. Đẩy mạnh chăn nuôi, tích cực áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu. Đến nay, Liên Hoa cơ bản giữ vững an ninh lương thực, giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ đói, hộ nghèo còn 3,7%. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; đến nay, xã đã cơ bản đạt 17/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Công tác Văn hoá - xã hội không ngừng được quan tâm và đạt những kết quả tích cực. Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo ngày được phát triển cả về quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục. Đến nay, xã có đủ trường của các bậc học từ Mầm non đến Tiểu học và Trung học cơ sở, trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân thường xuyên được trú trọng. Cơ sở vật chất của trạm Y tế ngày được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế năm 2008.


Con đường ý Đảng lòng dân - đường vào ấp Cẩm Sơn được hoàn thành năm 2018

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” luôn được xã đẩy mạnh, các khu đều có nhà văn hoá. Hàng năm, xã có trên 92% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, các khu giữ vững khu dân cư Văn hoá, trong đó có 2 khu đạt khu Văn hoá cấp tỉnh; năm 2005 xã đạt xã Văn hoá cấp Tỉnh đầu tiên của huyện Phù Ninh.

Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững và thực hiện tốt như: Nhiệm vụ huấn luyện dân quân, công tác giáo dục kiến thức Quốc phòng, quản lý dân quân, lực lượng dị bị động viên, lực lượng sẵn sàng nhập ngũ. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thường xuyên được đảm bảo, không có vụ việc phức tạp xảy ra.


Một góc của xã Liên Hoa

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố vững mạnh về tư tưởng và tổ chức. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ có vai trò quan trọng hàng đầu. Từ chỉ có 4 đảng viên, đến nay Đảng bộ có 145 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ. Hàng năm, Đảng bộ có trên 42% chi bộ đạt TSVM; trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 88% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ nhiều năm được công nhận TSVM.

Hoạt động của  HĐND và UBND không ngừng được đổi mới và nâng lên. Việc đề ra những Nghị quyết, chương trình giám sát và tổ chức các kỳ họp của HĐND có nhiều đổi mới, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành và thể chế hoá các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương ngày càng sát thực hơn. Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được trú trọng; dân chủ được phát huy, lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân luôn được củng cố; thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương, góp phần không ngừng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của xã.

Kế thừa và phát huy truyền thống của Đảng bộ trong 70 năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Liên Hoa tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trú trọng công tác xây dựng Đảng theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị ...của Đảng và của cấp ủy các cấp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới về nhận thức, phương thức lãnh đạo, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Liên Hoa ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Nguyễn Tiến Phong - Bí Thư Đảng ủy xã Liên Hoa