Đảng bộ xã Trạm Thản 70 năm xây dựng và trưởng thành
  • Cập nhật: 01/03/2019
  • Lượt xem: 30516 lượt xem

(Phù Ninh)- Cách đây tròn 70 năm, ngày 5/3/1949 trên quê hương Trạm Thản giàu truyền thống cách mạng, đã diễn ra một sự kiện chính trị cực kỳ trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân xã Trạm Thản. Chi bộ Đảng xã Hoa Lư – tiền thân của Đảng bộ xã Trạm Thản ngày nay chính thức được ra đời. Là bước phát triển quan trọng trong tiến trình phát triển cách mạng ở địa phương dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt nam.

Sau khi Miền Bắc được giải phóng, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới; tháng 10 năm 1954 xã Hoa Lư được tách làm hai xã là xã Hoà Bình (Trạm Thản ngày nay) và Đoàn Kết (Liên Hoa ngày nay). Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của Dân tộc và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của tổ quốc, Đảng bộ và Nhân dân xã Trạm Thản đã thi đua lao động sản xuất, là tiền phương quan trọng cống hiến sức người sức của cho tiền tuyến. Đảng bộ và Nhân dân xã Trạm Thản được Đảng - Nhà nước trao tặng 85 Huân, Huy chương các loại, nhiều Bằng khen, Giấy khen, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho liệt sỹ Lê Đức Nhuận, phong tặng và truy tặng danh hiệu “ Bà Mẹ Việt nam anh hùng” cho 05 mẹ, ngày 22/8/1998 Đảng bộ và nhân dân xã Trạm Thản vinh dự được Đảng - Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Pháp".


Đ/c Nguyễn Thị Xuân Dậu, chi bộ 1, xã Trạm Thản được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Những phần thưởng cao quý đó, đã trở thành động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ và Nhân dân Trạm Thản tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong công cuộc đổi mới của Đảng hiện nay, Đảng bộ và Nhân dân Trạm Thản đã không ngừng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nội lực của địa phương. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội của xã nhà. Đến nay Trạm Thản đảm bảo giữ vững an ninh lương thực. Tổng giá trị thu từ sản xuất đạt 121 tỷ đồng, bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm, kinh tế đồi rừng, kinh tế hộ tiếp tục phát triển và thu kết quả tốt. Đến nay xã không còn hộ đói, cơ bản xoá xong nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,3 %, có 92% số hộ và 87,5 % số khu đạt tiêu chuẩn văn hoá. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, không có các vụ việc phức tạp xảy ra. Hệ thống cơ sở hạ tầng trong xã ngày được đầu tư đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Đến nay trên địa bàn xã đã có 3 Trường của các bậc học từ Mầm non đến Tiểu học, Trung học cơ sở. Hoàn thành việc phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. Xây dựng Trường Tiểu học đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và được công nhận lại sau 5 năm, tiếp tục đầu tư xây dựng trường Mầm non và THCS đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020 theo đúng kế hoạch. Số học sinh giỏi, số học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng hệ công lập năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm đều có học sinh giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân thường xuyên được chú trọng. Cơ sở vật chất của trạm Y tế xã ngày được đầu tư nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh” luôn được đẩy mạnh, 100% số khu đều có nhà văn hoá khang trang. Hàng năm xã có trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, các khu giữ vững tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá. Từ đó bộ mặt nông thôn mới của xã ngày càng được khởi sắc, thay da đổi thịt và tiến bộ rõ rệt, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên.  Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững và đảm bảo. Hàng năm xã đều đạt và vượt chỉ tiêu tuyển quân Huyện giao. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thường xuyên ổn định, đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, các điểm nóng về An ninh trật tự.


Trụ sở UBND xã Trạm Thản


Trạm y tế xã Trạm Thản chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân


Trường Tiểu học Trạm Thản

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố vững mạnh cả về tư tưởng và tổ chức. Đến nay Đảng bộ đã có 265 đảng viên sinh hoạt ở 11 Chi bộ trực thuộc, đã có 76 đồng chí được tặng huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi đảng, Trong đó có 02 đ/c được tặng HH 70 năm tuổi đảng. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày được đổi mới và nâng lên. Hàng năm Đảng bộ luôn có trên 90% chi bộ HTTNV, 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có từ 18-20% đạt tiêu chuẩn đảng viên Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ xã Trạm Thản đã trải qua 28 kỳ Đại hội; tại các kỳ Đại hội Chi bộ, Đảng bộ đã thảo luận, xây dựng Nghị quyết lãnh đạo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Cách mạng, của đất nước, tổ chức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra được cấp trên tin tưởng và nhân dân tín nhiệm. Cùng với xây dựng các Nghị quyết lãnh đạo đã chú trọng quan tâm công tác củng cố tổ chức, công tác cán bộ; tại các kỳ Đại hội đã bầu ra các đồng chí Bí thư để gánh vác nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi, Đảng bộ.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ trong 70 năm qua. Đảng bộ và nhân dân xã Trạm Thản tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã, nhất là thế hệ trẻ. Nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn từ nhận thức tới hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng quê hương Trạm Thản ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững. Đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã nhà. Phấn đấu xây dựng xã Trạm Thản đạt xã Nông thôn mới vào năm 2019. Xây dựng quê hương Trạm Thản ngày càng giàu đẹp- văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.