Phù Ninh gieo cấy đạt trên 95% diện tích
  • Cập nhật: 15/02/2019
  • Lượt xem: 17216 lượt xem

(Phù Ninh) - Theo kế hoạch vụ Chiêm xuân năm nay huyện Phù Ninh gieo cấy trên 2.475 ha lúa. Tính đến thời điểm này toàn huyện đã gieo cấy được trên 2.350 ha đạt trên 95% KH, trong đó: Lúa lai đạt trên 51%, còn lại là lúa thuần và lúa chất lượng cao. Các giống chủ yếu là Nhị ưu 838, nhị ưu số 7, J02, TBR 275, Thiên ưu 8, Hương thơm…. xác định vụ chiêm xuân là vụ sản xuất chính trong năm nên việc gieo cấy là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, sản lượng cây trồng, chính vì vậy UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn gieo cấy đảm bảo 100% diện tích.

(Phù Ninh) - Theo kế hoạch vụ Chiêm xuân năm nay huyện Phù Ninh gieo cấy trên 2.475 ha lúa. Tính đến thời điểm này toàn huyện đã gieo cấy được trên 2.350 ha đạt trên 95% KH, trong đó: Lúa lai đạt trên 51%, còn lại là lúa thuần và lúa chất lượng cao. Các giống chủ yếu là Nhị ưu 838, nhị ưu số 7, J02, TBR 275, Thiên ưu 8, Hương thơm…. xác định vụ chiêm xuân là vụ sản xuất chính trong năm nên việc gieo cấy là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, sản lượng cây trồng, chính vì vậy UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn gieo cấy đảm bảo 100% diện tích.


Nông dân xuống đồng gieo cấy

Các diện tích khô hạn không có khả năng gieo cấy chuyển sang trồng cây mầu khác đồng thời theo dõi diễn biến của thời tiết để có biện pháp chăm sóc kịp thời. Bên cạnh đó UBND huyện cũng hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây màu vụ xuân; tập trung chăm sóc tốt diện tích lúa đã gieo cấy. Thường xuyên kiểm tra thăm đồng phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại; trước mắt tập trung chỉ đạo phòng trừ bọ trĩ, ốc bươu vàng, bệnh sinh lý, chuột... Kiểm tra, tu sửa các bờ vùng, bờ thửa tránh rò rỉ mất nước; quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho lúa. Các xã ven sông chủ động phối hợp với xí nghiệp Thủy nông lấy và tích nước đợt 3 vào ngày 15/02 đảm bảo gieo cấy đạt 100% kế hoạch.

Trường Sơn