HĐND xã Bình Bộ tổ chức Kỳ họp bất thường
  • Cập nhật: 25/03/2019
  • Lượt xem: 10805 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 22/3/2019, Hội đồng nhân dân xã Bình Bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp bất thường, để thông qua Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư thuộc xã Bình Bộ.

(Phù Ninh) - Ngày 22/3/2019, Hội đồng nhân dân xã Bình Bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp bất thường, để thông qua Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư thuộc xã Bình Bộ. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Phúc Suyên – Huyện ủy viên, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dung – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện. Tham dự hội nghị còn có 21 Đại biểu HĐND xã về dự đông đủ.

Xã Bình Bộ hiện nay có 12 khu dân cư, gồm khu 1 đến khu 12. Việc sắp xếp, sáp nhập một số khu mới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước trên địa bàn xã Bình Bộ là cần thiết, khách quan. Phù hợp với quy luật phát triển của xã hội đã được nhân dân trong xã đồng tình nhất trí, được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương và hoạt động của tổ chức cộng đồng các khu dân cư trên địa bàn xã. Đảm bảo  thực hiện tốt quy định và các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, Nhân dân xã Bình Bộ nói chung trong tiến trình xây dựng và phát triển.

Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 17/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động của UBND tỉnh, trong đó có nội dung sáp nhập các khu dân cư không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; Công văn số 611/SNV-XDCQ&CTTN ngày 12/6/2018 của Sở Nội vụ và Công văn số 775/UBND-NV ngày 27/6/2018 của UBND huyện Phù Ninh về việc sáp nhập các khu dân cư không đủ tiêu chuẩn theo quy định để thành lập các khu dân cư mới.

Sau khi tiếp nhận các văn bản hướng dẫn của cấp trên. UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 12/11/2018 về việc sắp xếp sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn xã; Xây dựng Đề án số 135/ĐA-UBND ngày 21/12/2018 về sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư thuộc địa bàn xã Bình Bộ không đủ tiêu chuẩn theo quy định để thành lập các khu dân cư mới. Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Bộ đã ra Nghị quyết số 50-NQ/ĐU ngày 29/11/2018 về việc sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn xã từ nay đến năm 2019. UBND xã  tiến hành triển khai và thảo luận cụ thể từng khu trên địa bàn toàn xã đảm bảo theo đúng quy trình hướng dẫn. Việc sáp nhập khu dân cư trên địa bàn xã Bình Bộ còn được dựa trên căn cứ lịch sử để lại, vì trước năm 2002 xã Bình Bộ có 5 khu dân cư, đến năm 2002 thực hiện chủ trương và được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền xã Bình Bộ đã được tách ra thành 12 khu dân cư cho đến nay. Do đó, việc sắp xếp sáp nhập một số khu trên địa bàn xã Bình Bộ là có đầy đủ cơ sở khoa học, số liệu đảm bảo, khách quan và trung thực, đặc biệt là được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã, đồng thời đã được cấp trên thẩm định.

 Ngày 22/3/2019 HĐND xã Bình Bộ đã tổ chức kỳ họp bất thường để tiến hành thảo luận và Nghị quyết phương án sáp nhập khu. Tại Kỳ họp, UBND xã đã thông qua Đề án, Tờ trình, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu tiến hành thảo luận và tán thành với phương án đó là: Sáp nhập khu dân cư số 1, khu 2 và khu 3. Sau khi sáp nhập tên gọi là khu 1; Sáp nhập khu 4 và khu 5. Sau khi sáp nhập tên gọi là khu dân cư số 2; Sáp nhập khu 6 và khu 7. Sau khi sáp nhập tên gọi là khu dân cư số 3; Sáp nhập khu 8 và khu 9. Sau khi sáp nhập tên gọi là khu dân cư số 4; Sáp nhập khu 10, khu 11 và khu 12. Sau khi sáp nhập tên gọi là khu dân cư số 5.

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết 100% tán thành với phương án sáp nhập như trên và hoàn chỉnh các báo cáo.

Do đó, sau khi sáp nhập xã Bình Bộ còn lại 5 khu dân cư đó là: Khu dân cư số 1, Khu dân cư số 2, Khu dân cư số 3,Khu dân cư số 4, Khu dân cư số 5.

Việc sáp nhập trước mắt sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà, sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, HĐND xã tin rằng đây sẽ là bước đột phá ban đầu để xã Bình Bộ tiếp tục phát triển bền vững, ổn định trong thời gian tiếp theo.

Hồ Diễn