Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Thanh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024
  • Cập nhật: 15/03/2019
  • Lượt xem: 12615 lượt xem

(Phù Ninh) - Sáng 15/3/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Gia Thanh, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Thanh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Thanh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Phù Ninh) - Sáng 15/3/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Gia Thanh, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Thanh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Thanh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự và chỉ đạo Đại hội về phía huyện Phù Ninh có đại diện Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phù Ninh. Về phía xã có đồng chí Hán Công Tráng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy và 81 đại biểu chính thức của đại hội đã về dự đầy đủ.

Tại đại hội, đoàn chủ tịch đã trình bày báo cáo kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2014 - 2019. Trong nhiệm kỳ Ủy ban mặt trận tổ quốc đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động góp phần thực hiện phát triển các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn nhân dân tự nguyện hiến: 27.328,6 m2 đất, đóng góp 270.000.000 xây dựng nhà văn nhà khu và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tổ chức hiệp thương để bầu ra Đại biểu HĐND xã đạt kết quả và nhiều các hoạt động góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đại hội tập trung thảo luận tham gia đóng góp 3 ý kiến vào báo cáo và hiệp thương bầu ra thành viên Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Thanh gồm có 30 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phù Ninh gồm 5 đại biểu.

 

Lưu Đăng Khoa