V/v lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận
  • Cập nhật: 11/05/2023
  • Lượt xem: 1690 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 08/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 552/UBND - TN&MT V/v lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận, sau đây là nội dung chi tiết:

Để trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; đồng thời để UBND tỉnh, UBND huyện đủ căn cứ xem xét quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp.

Dự kiến kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2023, UBND huyện yêu cầu:

- Các phòng, ban, cơ quan, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát xác định các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có) thông báo, yêu cầu, hướng dẫn chủ dự án lập hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ để nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày 10/6/2023.

- Giao Trung tâm Văn hoá – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện đăng tải lên Cổng thông tin điện tử huyện nội dung Công văn này và các văn bản của tỉnh. Đồng thời chỉ đạo truyền thanh nội dung Công văn này trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn.

- Các chủ dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chủ động lập hồ sơ và trình cấp thẩm quyền theo quy định.

Chi tiết Văn bản đính kèm: cv - huyen chi dao.pdfsigned-23-nq-hdnd-2-3.pdf2177-qd hdtd chu truong chuyen muc dich su dung rung-1.pdf

Ban biên tập