Cơm nắm lá cọ
15/02/2019 15:29

“Dù ai đi ngược về xuôi – Cơm nắm lá cọ là người Phù Ninh.” Câu ca dao đã đủ để nói lên món ăn độc đáo của người Phù Ninh ở Phú Thọ, cơm được nấu chín, sau đó xới ra nắm tròn, rồi...

HỒNG GIA THANH
14/02/2019 23:31