BAN KINH TẾ XÃ HỘI HĐND HUYỆN PHÙ NINH THẨM TRA BÁO CÁO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BA

(Phù Ninh)-Ngày 08/12/2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phối hợp với Ban Pháp chế HĐND huyện Phù Ninh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ Ba HĐND huyện Phù Ninh khóa XXIII nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Kim Đính - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì hội nghị.Tham dự Hội...

Chương trình phát thanh