Hội nghị triển khai áp dụng hoá đơn điện tử huyện Phù Ninh

(Phù Ninh)- Ngày 03/12/2021, Ban chỉ đạo triển khai áp dụng Hoá đơn điện tử huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị triển khai áp dụng hoá đơn điện tử huyện Phù Ninh. Đồng chí Đào Ngọc Thắng- UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ triển khai áp dụng hoá đơn điện tử huyện Phù Ninh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên và tổ giúp việc BCĐ triển khai áp dụng hoá đơn...

Chương trình phát thanh